epuap

30 Maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
obchodzony corocznie 30 maja
jest szczególną okazją do wyrażenia uznania
dla trudnej i odpowiedzialnej roli Rodziców Zastępczych

Pragniemy złożyć na Państwa ręce podziękowania
za  trud i poświęcenie, za troskę i wsparcie,
którymi każdego dnia darzą Państwo swoich wychowanków
oraz złożyć serdeczne życzenia,
aby radość, uśmiech i wdzięczność dzieci
dawały Państwu siłę do pełnienia tak ważnej i pięknej roli,
jaką jest wychowanie i opieka rodzicielska.

Z wyrazami uznania
Starosta Piotrkowski
oraz Dyrektor i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został ustanowiony przez Sejm w 2006 roku w celu poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych.
Obecnie w powiecie piotrkowskim funkcjonuje 99 rodzin zastępczych, w których łącznie przebywa 118 dzieci. Wśród tych rodzin są dwie rodziny zawodowe oraz rodzinny dom dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej to wiele dni radości, dumy i wzruszeń, ale również trud i znój dnia codziennego. Jednak rodziny zastępcze nie pozostają z problemami same. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którego zadaniem jest opieka nad rodzinami zastępczymi z terenu powiatu piotrkowskiego. Koordynatorzy wraz z psychologami wspierają rodziny zastępcze, udzielają im pomocy, motywują i starają się rozwiązywać problemowe sytuacje.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego są dobrą okazją do podkreślenia konieczności wspierania tej pięknej idei. Zapotrzebowanie na rodziny zastępcze ciągle wzrasta, niestety wciąż jest zbyt mało kandydatów do pełnienia tej ważnej funkcji.

Wszystkie osoby zainteresowane tematem rodzicielstwa zastępczego zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w Al. 3 Maja 33, gdzie pracownicy Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej chętnie przekażą wszelkie informacje na ten temat.powrót