epuap

03 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Dzisiejsza data jest wyjątkowa i bardzo ważna.
Właśnie 3 grudnia obchodzimy ustanowiony w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Osób

z Niepełnosprawnościami.
Z tej okazji pragnę przekazać wszystkim osobom z niepełnosprawnościami serdeczne życzenia pomyślności, wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudności dnia codziennego oraz odwagi w realizowaniu swoich marzeń i planów.
Słowa uznania kieruję również do organizacji pozarządowych, placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, wolontariuszy, a także ludzi dobrej woli, którzy angażują się w pomoc ze szczerym uśmiechem.
Dzięki realizacji „Programu Wyrównywania Różnic między regionami III” został zakupiony
i przekazany samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Kubusie” z siedzibą w Wolborzu. Samochód usprawni dowożenie uczestników na zajęcia do Wolborza, Sulejowa oraz Łęk Szlacheckich. Ogólna kwota zakupu samochodu to 187.144,50 zł.
powrót