epuap

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego


21 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego.
Z okazji Państwa Święta, składam wszystkim pracownikom służb społecznych najserdeczniejsze życzenia i wyrazy podziękowania za służenie wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem tym, którzy potrzebują pomoc Pracownik socjalny to nie tylko nazwa wykonywanego zawodu. To przede wszystkim ogromne serce, pasja, życzliwość, chęć niesienia pomocy, ale także wielka odpowiedzialność za podejmowane decyzje i los konkretnego człowieka. Aby spełniać się w tej pracy, potrzebne jest prawdziwe oddanie, ale także głębokie przeświadczenie o potrzebie niesienia pomocy bliźniemu.
Na co dzień spotykacie się Państwo z wieloma ludzkimi dramatami, ubóstwem, bezradnością czy przemocą. To Państwu  podopieczni powierzają swoje troski      i zmartwienia wierząc, że dzięki Państwa ofiarności, wiedzy i bezkompromisowej postawie otrzymają stosowną pomoc, by móc znowu stanąć na nogi. Państwa oddana służba na rzecz potrzebujących powinna budzić szacunek i wdzięczność całego społeczeństwa. Życzę, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się prawdziwym spełnieniem i przynosiła Państwu satysfakcję a na co dzień ludzka przyjaźń i życzliwość.
                                                                                                                                                                                     
Paweł Giler                
Dyrektor                  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim     

powrót