Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

23 lutego - Światowy Dzień Walki z Depresją

Grafika dotycząca depresji
Depresja jest chorobą przewlekłą. Należy do grupy zaburzeń afektywnych, czyli ściśle związanych z nastrojem. Może mieć różny stopień nasilenia objawów – od łagodnego do ciężkiego, które przebiegają z okresami remisji, czyli dobrego samopoczucia.
Jej objawy koncentrują się zwykle wokół nieprawidłowej regulacji nastroju – np. utrzymującym się smutku, nadmiernej drażliwości i wybuchach gniewu, utraty zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności (anhedonia). Niekiedy u osób cierpiących z powodu depresji występują mniej typowe objawy, tj.: zaburzenia snu, obniżenie libido, myśli samobójcze, problemy z koncentracją uwagi, utrata wiary w siebie, nieadekwatne poczucie winy, spowolnienie psychoruchowe, wzmożony lub zmniejszony apetyt, który prowadzi do zauważalnych zmian w masie ciała.
Osoby cierpiące z powodu depresji zwykle czują się bezwartościowe, pesymistycznie ocenia swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Zaburzenia depresyjne dotykają nie tylko osoby dorosłe, ale również coraz częściej dzieci i młodzież.
Według  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.
Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,2 mln osób.
Depresja jest chorobą całego organizmu i podobnie jak inne choroby przewlekłe może być diagnozowana i skutecznie leczona.
Osoba podejrzewająca, że choruje na depresję lub osoba jej bliska, pomocy szukać powinna np.;
- w poradni zdrowia psychicznego; oddziale psychiatrycznym;
- u lekarza rodzinnego i/lub lekarza psychiatry;
- w ośrodku interwencji kryzysowej;
- w poradni psychologiczno-pedagogicznej;
- dzwoniąc na telefon zaufania/telefon wsparcia.
powrót