Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

plakat-3_grudnia_MDON
Co roku 03 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami - święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku.
Obchody mają na celu promowanie w przestrzeni publicznej dyskusji na temat problemów osób z niepełnosprawnościami i wspieranie pełnej realizacji ich praw w tym umożliwienia pełnego włączenia tej grupy w życie społeczne.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami oraz ich bliskim życzę zdrowia, szczęścia rodzinnego, pomyślnośći, wytrwałóści, sukcesów  osobistych i zawodowych. Niech realizacja marzeń i planów oraz osiąganie wyznaczonych celów będą wsparte nie tylko własna odwagą i konsekwencją, ale także poszanowaniem Państwa praw i powszechną życzliwością.

Paweł Giler
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

powrót