epuap

eBIFRON- lektura dla osób niepłnosprawnych, ich rodzin i opiekunów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRONDotychczas ukazały się numery eBIFRON :
1. „ABC osoby niepełnosprawnej” – zawierający praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy finansowej ze środków PFRON,
2. „ABC rynku pracy” z zasadami wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych,
3. „PFRON łatwy w czytaniu” z zasadami tworzenia tekstów łatwych w czytaniu adresowanych m. in. do osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem: ebifron.pfron.org.pl
oraz na stronie podmiotowej Funduszu: www.pfron.org.pl

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
powrót