epuap

Informacja w sprawie składania wniosków na realizację zadań z PFRON na 2021 rok

                                                                   WAŻNY KOMUNIKAT

                              DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA  Z PFRON

 


W związku ze stanem epidemiologicznym koronawirusa SARS-COV 19  wnioski dotyczące realizacji zadań PFRON w 2021 roku należy składać od dnia 04 stycznia 2021:

- do skrzynek podawczych wystawionych na portierni Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim

- za pośrednictwem poczty: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski

- elektronicznie, poprzez SOW(System Obsługi Wsparcia)-bez wychodzenia z domu :sow.pfron.org.pl


 
WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU NIE MA DECYDUJĄCEGO ZNACZENIA PRZY PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA 
powrót