Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Jednodniowy wyjazd do kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie dla rodzin zastępczych z powiatu piotrkowskiego

termy


Projekt ,,W rodzinie siła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020. Nr projektu RPLD.09.02.01-10-A009/18Jednodniowy wyjazd do kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie dla rodzin zastępczych z powiatu piotrkowskiego

W dniu 11.09.2021 r. w integracyjnym wyjeździe do basenów termalnych w Uniejowie udział wzięły 102 osoby (dzieci i opiekunowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego z terenu powiatu piotrkowskiego). Największą atrakcją wyjazdu był niewątpliwie nowoczesny kompleks termalno-basenowy zasilany leczniczą solanką termalną. Uczestniczy wyjazdu spędzili tam 3 godziny korzystając z basenów krytych i basenów otwartych. Po zabawach w parku wodnym uczestnicy udali się na obiad z deserem po czym przejechali do centrum Uniejowa gdzie spacerowali  po urokliwym ryneczku miasta.
Organizatorem wyjazdu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach projektu „W rodzinie siła”, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pobyt w kompleksie dostarczył uczestnikom niezapomnianych wrażeń oraz odprężył i dodał energii na nadchodzące jesienne dni.
Na zdjęciu nr 1 znajduje się dziewczynka, która pływa w małym basenie solankowo uzdrowiskowym w Uniejowie.


na zdjęciu nr 2 i 3 znajdują się osoby pływające w basenie dużym solankowo-uzdrowiskowym w Uniejowie oraz wypoczywające na wyspie z jacuzzi.
powrót