KONKURS PLASTYCZNY "Mój niepełnosprawny przyjaciel i ja"K O N K U R S    P L A S T Y C Z N Y

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci mieszkających na terenie Powiatu Piotrkowskiego w wieku szkolnym z klas    I-IV i klas V-VIII pod tytułem:  „ Mój niepełnosprawny przyjaciel i ja”. 

W konkursie ufundowano atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.
Prace wykonane w dowolnej technice plastycznej, na papierze typu brystol,  w formacie A4 (tj. 21 cm x 29,7 cm) należy przesłać lub dostarczyć osobiście do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
97-300 Piotrków  Trybunalski, Aleja 3 Maja 33, pokój 20 (sekretariat)
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 roku
(decyduje data stempla pocztowego). 

    Na odwrocie pracy prosimy o umieszczenie następujących danych autora:
    • imię i nazwisko,
    • klasa/wiek,
    • adres zamieszkania,
    • nr telefonu kontaktowego rodziców lub opiekunów
    • załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

Rozstrzygnięcie nadesłanych prac odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku, natomiast laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 30 listopada b.r.. Termin wręczenia nagród wyznaczono  na dzień 3 grudnia 2019 roku (Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Aleja 3 Maja 33  w Piotrkowie Trybunalskim.
Regulamin konkursuw załączeniu, a szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Rehabilitacji  i Pomocy Społecznej  PCPR w pokoju nr 15 – Mariusz Bąkiewicz, tel. (044) 732-32-33Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie  i życzymy młodym artystom wielu pięknych prac
powrót