epuap

Nowe zasady składania wniosków o świadczenie Dobry Start (300+)

Zmieniły się zasady składania wniosków o świadczenie DOBRY START (300+)

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął realizację programu „Dobry start” (potocznie nazywanego „300+”). Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego składają wnioski o świadczenie „Dobry start” do ZUS.
Wnioski o świadczenie „Dobry start” należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS.
W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie „Dobry start”, które są dostępne na stronie internetowej ZUS pod linkiem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.
Do wniosku o świadczenie „Dobry start” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej należy dołączyć zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, wraz z datą umieszczenia dziecka, wydane przez powiatowe centrum pomocy rodzinie lub – w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych – przez podmiot, któremu powiat zlecił prowadzenie placówki.
Rodziny zastępcze z terenu powiatu piotrkowskiego prosimy o telefoniczne zgłaszanie potrzeby uzyskania ww. zaświadczenia do swojego koordynatora.
Rodziny zastępcze, które mają ustanowioną przez sąd opiekę prawną nad dzieckiem, zamiast ww. zaświadczenia do wniosku mogą dołączyć posiadane zaświadczenie o ustanowieniu opieki prawnej.

 
powrót