epuap

Powiatowy Zespół ds Orzekania Niepełnosprawności zawiesza działalność w zakresie obsługi klientów

PCPR.0712.80.2020
OGŁOSZENIE

Na podstawie § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020 poz. 1758), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 października 2020 r.

– w okresie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 19 października 2020 r. – zawiesza się wykonywanie zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie:

1. Obsługi klientów;

2. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;

3. Wysyłania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;

4. Wyrabiania i wysyłania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;

5. Przyjmowania wniosków; 6. Przekazywania informacji podmiotom świadczeniowym;

7. Wykonywania innych zadań Powiatowego Zespołu.

WZNOWIENIE WYKONYWANIA ZADAŃ NASTĄPI Z DNIEM 20 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
powrót