epuap

Prezenty od Świętego MikołajaPrezenty od Świętego Mikołaja
           W okresie przedświątecznym między 18 a 23 grudnia 2020 r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, wcielając się w rolę pomocników św. Mikołaja, przekazali świąteczne paczki dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej na terenie powiatu piotrkowskiego.
          Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa w tym roku nie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. Na takich spotkaniach co roku w siedzibie Centrum spotykały się rodziny zastępcze i ich podopieczni,  by biesiadować wspólnie przy choince, kosztując tradycyjnych potraw wigilijnych i śpiewając kolędy.
         Jednak powiatowy Mikołaj o dzieciach z pieczy zastępczej nie zapomniał. Wysłane przez niego śnieżynki pomogły Panom Dariuszowi Magaczowi – wicestaroście oraz Pawłowi Gilerowi – dyrektorowi PCPR dostarczyć dzieciom prezenty z życzeniami świątecznymi od władz Powiatu Piotrkowskiego i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. Świąteczne paczki otrzymało łącznie 123 dzieci z pieczy zastępczej, z tego
do 68 dzieci trafiły paczki zakupione w ramach ich uczestnictwa w projekcie ,,W RODZINIE SIŁA” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. 
         Również Fundacja Happy Kids, prowadząca na terenie powiatu piotrkowskiego dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Czarnocinie  i Sulejowie, zorganizowała dla dzieci z tych placówek specjalne świąteczne atrakcje. Happybusem wypełnionym prezentami do dzieci przyjechał sam prezes Fundacji – Pan Aleksander Kartasiński ze swoimi aniołami.
        Wręczanie prezentów odbywało się oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa. 


powrót