Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

    W miniony poniedziałek - 02 grudnia 2019 r. - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim została powołana Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Powiatowa Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty. Do zakresu jej działań należy:inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe , fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu piotrkowskiego . Nowo wybrana Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  ukonstytuowała się w następującym składzie : Dariusz Dura -przewodniczący , Barbara Dzierżawska -wiceprzewodniczący,Regina Stefańska - sekretarz, Marianna Zielonka- członek, Magdalena Wierzch - członek. W obradach komisji uczestniczył Starosta Pan Piotr Wojtysiak, wręczając nominacje członkom rady życzył owocnej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i samych sukcesów.
powrót