epuap

Przypominamy o przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawnościPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że stosownie do art. 15h ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
powrót