epuap

Sprzęt komputerowy i środki ochrony indywidualnej rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka został przekazanyW dniu 29 października 2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się przekazanie sprzętu komputerowego oraz środków ochrony indywidualnej rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na terenie powiatu piotrkowskiego. Przekazanie zorganizowano z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Przekazany sprzęt komputerowy i środki ochrony zakupiono w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Powiat Piotrkowski na jego realizację otrzymał 108 550 zł, z czego 91 485,94 zł stanowi dofinansowanie z UE, a 17 064,06 zł – dofinansowanie z budżetu państwa.

Celem projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych
oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:
    • zakup sprzętu komputerowego na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania,
    • zakup środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią.

Rodziny zastępcze biorące udział w projekcie otrzymały bezpłatnie sprzęt komputerowy – laptopy w komplecie z torbami do nich oraz drukarki, a także środki ochronne w postaci maseczek, rękawiczek i płynu dezynfekcyjnego.
Ogółem w projekcie udział wzięły 94 rodziny zastępcze, 1 rodzinny dom dziecka oraz 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. 


powrót