epuap

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 21-28 lutego 2021


TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
21 – 28 lutego 2021

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje,
iż w dniu 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw.
 
Ma on służyć przypomnieniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.
Jesteś ofiarą przemocy albo jej świadkiem?

Sprawdź, gdzie znajdziesz pomoc

Punkt Interwencji Kryzysowej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
Aleja 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski – pomoc prawna, socjalna i psychologiczna


pomoc prawna: 732 31 64
pomoc socjalna: 44 732 31 60
od poniedziałku do piątku
pomoc psychologiczna: 44 732 32 30, 517 344 583
poniedziałek i środa 10:00 – 18:00
wtorek, czwartek i piątek 7:30 – 15:30

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

ul. Korotyńskiego 13, Warszawa 02-121
tel. 800 120 002 e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Piotrkowie Trybunalskim
działający w ramach Funduszu Sprawiedliwości

infolinia całodobowa 791 667 366

Numery alarmowe czynne całą dobę:

112 – ogólny numer alarmowy – pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie
do odpowiednich służb ratunkowych: policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego

997 – numer alarmowy policji – zostaniesz połączony z najbliższą jednostką

Fundacja Centrum Praw Kobiet
telefon zaufania 22 621 35 37

dyżur psychologa: poniedziałek, wtorek, środa i piątek 10:00 – 16:00
dyżur prawnika: czwartek 10:00 – 16:00

telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających różnych form przemocy:
600 070 717

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

telefon zaufania dla dzieci 116 111 poniedziałek – niedziela 12:00 – 2:00
telefon dla rodziców i nauczycieli 800 100 100 poniedziałek – piątek 12:00 – 15:00
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
(jest bezpłatny, jeśli dzwonisz z telefonu stacjonarnego)
0 800 12 12 12
poniedziałek – piątek 8:15 – 20:00

Polski Czerwony Krzyż
tel. 22 230 22 07

Aplikacja "Twój Parasol"
www.twojparasol.com

Feminoteka
infolinia 888 88 33 88
poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00
konsultantki pomagają kobietom i dziewczętom powyżej 15. roku życia,
zajmują się wszystkimi rodzajami przemocy – psychiczną, fizyczną, ekonomiczną
i seksualną – w rodzinie
 i poza nią.


 
powrót