epuap

W dniu 03.12.2021 r. odbyło się szkolenie dla pedagogów ze szkół podstawowych z terenu powiatu piotrkowskiego

W dniu 03.12.2021r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie pt. „Jak rozpoznać przemoc wobec dziecka i na nią reagować? Obowiązki pedagoga szkolnego”. W szkoleniu wzięło udział 12 pedagogów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu piotrkowskiego.
Szkolenie miało na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności pedagogów szkolnych
w zakresie  rozpoznawania sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie- szczególnie wobec dzieci, adekwatnego użycia proponowanych narzędzi rozpoznawczych oraz podjęcia decyzji o potrzebnej, profesjonalnej interwencji.
Spotkanie poprowadzili  psycholodzy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim: Marcin Bartosik i Emilia Stępień.
powrót