Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Informacja dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON

                                                                       


INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRONInformujemy, że na posiedzeniu Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 10 marca 2017 roku dokonano podziału środków PFRON na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przewidziane do realizacji przez Powiat Piotrkowski w 2017 roku.

Ponadto informujemy, że Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Uchwałą Nr 405/2017 z dnia 7 marca 2017 roku przyjął dodatkowe kryteria  przyznawania dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

 Tekst ww.uchwały:http://www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl/?a=416

Szczegółowych informacji udziela :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, Aleja 3 Maja 33
Dział Pomocy Rodzinie i Rehabilitacji Społecznej, pokój nr 27 w godz. 730 do 1530
tel. (44) 732-31-66

email: a.smorawinska-rudzka@pcprpiotrkow.pl, g.dominik@pcprpiotrkow.pl,


powrót