epuap

Informacja dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON

                                                                       


INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRONInformujemy, że na posiedzeniu Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 10 marca 2017 roku dokonano podziału środków PFRON na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przewidziane do realizacji przez Powiat Piotrkowski w 2017 roku.

Ponadto informujemy, że Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Uchwałą Nr 405/2017 z dnia 7 marca 2017 roku przyjął dodatkowe kryteria  przyznawania dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

 Tekst ww.uchwały:http://www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl/?a=416

Szczegółowych informacji udziela :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, Aleja 3 Maja 33
Dział Pomocy Rodzinie i Rehabilitacji Społecznej, pokój nr 27 w godz. 730 do 1530
tel. (44) 732-31-66

email: a.smorawinska-rudzka@pcprpiotrkow.pl, g.dominik@pcprpiotrkow.pl,


powrót