Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - O nas
  Z - Kadra
  B - bip
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty EFS
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Jesteś tutaj:

 1. Start
 2. Kadra

Kadra

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
DYREKTOR
Paweł Giler
tel. (44) 732-31-63  pokój nr 49
e-mail: p.giler@pcprpiotrkow.pl


STANOWISKO DO SPRAW ADMINISTRACYJNO – KADROWYCH
Główny Specjalista Małgorzata Lasota
tel. (44) 732-31-64  pokój nr 48
e-mail: m.lasota@pcprpiotrkow.pl

RADCA PRAWNY
Anna Pisarek
tel. (44) 732- 32-35  pokój nr 45
e-mail: a.pisarek@pcprpiotrkow.pl


STANOWISKO DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Główny Specjalista Katarzyna Wawrzyńczak
tel. (44) 732- 31-83 pokój nr 45
e-mail: k.wawrzynczak@pcprpiotrkow.plZESPÓŁ PROJEKTOWY KIEROWNIK ZESPOŁU
Wioletta Kaniewska
tel.(44) 732-32-34
e-mail:w.kaniewska@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 23

Kamila Dolewka
tel. (44)732-32-34
e-mail:k.dolewka@pcprpiotrkow.pl

e-mail:pocus@pcprpiotrkow.pl

pokój nr  23DZIAŁ FINANSOWO -  KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY Ewa Szczęsna
tel.(44) 732-31-65
e-mail:e.szczesna@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 32


STARSZY KSIĘGOWY
Agnieszka Pietrzak
tel. (44 )732-32-21
e-mail:a.pietrzak@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 32

STARSZY KSIĘGOWY
Agnieszka Michalak
tel. (44) 732-32-21
e-mail: a.michalak@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 32

DZIAŁ REHABILITACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK DZIAŁU
MARIUSZ BĄKIEWICZ
tel.(44) 732-32-33
e-mail:m.bakiewicz@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 33

Starszy Inspektor Gabriela Dominik
tel. (44)732- 31-66 pokój nr 44
e-mail: g.dominik@pcprpiotrkow.pl


Główny Specjalista Anita Smorawińska-Rudzka
tel. (44) 732-31-66 pokój nr 44
e-mail: a.rudzka@pcprpiotrkow.pl


Pomoc Administracyjna Beata Gawryszczak
pokój nr 33
e-mail: b.gawryszczak@pcprpiotrkow.pl

DZIAŁ OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
KIEROWNIK DZIAŁU
Małgorzata Melka
e-mail: m.melka@pcprpiotrkow.pl
(44) 732-31-61 pokój nr 43


ZESPÓŁ DO SPRAW  RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastepczej Monika Hajniak
tel. (44) 732-32-02  pokój nr 22
e-mail:m.hajniak@pcprpiotrkow.pl
Dzień stacjonarny dla potrzeb rodzin w każdą środę w godz.7.30-15.30


Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Joanna Filipczak
tel. (44) 732-32-02 pokój 22
e-mail:j.filipczak@pcprpiotrkow.pl
Dzień stacjonarny dla potrzeb rodzin w  każdy wtorek w godz. 7.30 -15.30

Koordynator Rodzinnej Pieczy  Zastępczej
Anna Woźniakowska
tel. (44)732-32-02 pokój nr 22
e-mail: a.wozniakowska@pcprpiotrkow.pl
Dzień stacjonarny dla potrzeb rodzin w każdy czwartek w godz. 7.30 -15.30


Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastepczej
Aleksandra Sipa
tel.(44) 732-32-02 pokój nr 22
e-mail: a.sipa@pcprpiotrkow.pl
Dzień stacjonarny dla potrzeb rodzin w każdy poniedziałek w godz. 7.30 -15.30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastepczej
Monika Jaworska
tel.(44) 732-32-02 pokój nr 22
e-mail:m.jaworska@pcprpiotrkow.pl
Dzień stacjonarny dla potrzeb rodzin w każdy poniedziałek w godz. 7.30 -15.30
ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY DZIECKU I RODZINIE ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ


Starszy Inspektor Dominika Piotrowska  ( realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków i porozumień )
tel. (44) 732-31-76  pokój nr 43
e-mail: d.piotrowska@pcprpiotrkow.pl


Pracownik Socjalny Katarzyna Hajniak
tel.(44)732-31-60 pokój nr 43
e-mail: k.hajniak@pcprpiotrkow.pl


Psycholog Emilia Stępień
tel. (44)732-32-30 pokój nr 46
e-mail:e.stepien@pcprpiotrkow.pl

Psycholog Marcin Bartosik
tel. (44)732-32-30 pokój nr 42
e-mail:m.bartosik@pcprpiotrkow.plPUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Pomoc prawna

Radca Prawny Anna Pisarek

Dyżur w każdy wtorek w godzinach od 15:30-19:30
zapisy od poniedziałku do piatku 7:30-15:30 po nr telefonu (44) 732-31-64Pomoc psychologiczna

Psycholog Emilia stepień
Psycholog Marcin Bartosik

Dyżur w każdą środę w godzinach od 15:30-19:30
zapisy od poniedziałku do piatku 7:30-15:30 po nr telefonu (44) 732-32-30, 517 344 583


Pracownik  Socjalny Katarzyna Hajniak

tel. (44) 732-31-60 pokój nr 43 e-mail:k.hajniak@pcprpiotrkow.plPOWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej 11

PRZEWODNICZĄCY  Zbigniew Wawrzyńczak
tel.(44) 732-31-77 pokój nr 4
e-mail:z.wawrzynczak@pcprpiotrkow.pl


Sekretarz Anna Pisarek
tel.(44) 732-31-80 


Pracownik Socjalny Sylwia Grałek
tel.(44) 732-31-80 pokój nr  2
e-mail: s.gralek@pcprpiotrkow.pl

Doradca Zawodowy Justyna Mogielnicka
(44)732-31-79 pokój nr 3
e-mail:j.sitarz@pcprpiotrkow.pl


Główny Specjalista Aneta Bartomiejczyk
tel ( 44) 732-31-79 pokój nr 2
e-mail: a.bartlomiejczyk@pcprpiotrkow.pl

Psycholog Joanna Łuczak
tel. (44) 732-31-180
pokój nr 5