epuap

Postępowanie na prowadzenie zajęć wyrównawczych- korepetycji z języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego i matematyki dla 53 dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z powiatu piotrkowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych - korepetycji z języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego i matematyki dla 53 dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z powiatu piotrkowskiego w ramach projektu pn."W Rodzinie Siła 2"

Do pobrania

powrót