Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie psychoterapii dla uczestników projektu "W Rodzinie siła 2"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do skladania ofert na Przeprowadzenie indywidualnych zajęć psychoterapii dla uczestników w ramach projektu pn. „W rodzinie siła 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-mach Europejskiego Funduszu Społecznego        w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na la-ta 2014-2020.

Do pobrania

powrót