Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Trwałość projektu "PoCUŚ- Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"

as


Trwałość projektu
„PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”

Zadanie 11: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

 
 
Z dniem 31 marca 2022 r. zakończyła się realizacja projektu “PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach konkursu
nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, nr projektu RPLD.09.02.01-10-B059/18.
W ramach zapewnienia trwałości projektu Powiat Piotrkowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza gotowość do świadczenia usług Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na okres
co najmniej 5 lat.

powrót