Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Bariery architektoniczne

1) Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom mającym trudności w poruszaniu się, które:
a) poruszają się przy użyciu wózka inwalidzkiego,
b) posiadają inne niż wymienione w pkt. a dysfunkcje narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
c) są niewidome lub posiadają dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
d) osoby z inną niepełnosprawnością w znacznym stopniu utrudniającą poruszanie się i codzienne funkcjonowanie.

2) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych obejmuje w szczególności:

Zamianę mieszkania na inne o podobnej powierzchni (z kondygnacji wyższej na parter), wymagające małego przystosowania celem udostępnienia dla wnioskodawcy łącznie z udokumentowanymi kosztami przeprowadzki oraz:
a) Wykonanie pochylni i podjazdów umożliwiających samodzielne opuszczanie i powrót do lokalu mieszkalnego.
b) Zakup i montaż podnośników, platform i transporterów schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego.
c) Adaptację i modernizację mieszkania, w tym kuchni, WC i łazienki umożliwiające samodzielne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym
d) Zakup i montaż oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w mieszkaniu.
e) Likwidację progów i zróżnicowanych poziomów posadzek w pomieszczeniach.
f) Dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb wnioskodawcy.
g) Dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez wnioskodawcę zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
h) Wykonanie posadzki antypoślizgowej.
i) Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego lub dostosowanie instalacji wodno -kanalizacyjnej, w tym wykonanie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w sytuacjach braku w mieszkaniu wody i kanalizacji lub konieczności przebudowy istniejącej instalacji.
j) Montaż automatycznych drzwi do garażu w mieszkaniach osób niepełnosprawnych zamieszkujących z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
k) Przystosowanie wyposażenia kuchni w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
 • niskie blaty z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
 • instalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
l) Inne prace wynikające z indywidualnych potrzeb wnioskodawcy, które po weryfikacji w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej uznane zostaną za niezbędne do usamodzielnienia osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Druki do pobrania