Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Bariery techniczne

1) Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych przysługuje osobom, które:
a) poruszają się przy użyciu wózka inwalidzkiego,
b) posiadają inne niż wymienione w pkt. a dysfunkcje narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
c) są niewidome lub posiadają dysfunkcję wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
d) osoby niesłyszące lub niedosłyszące w stopniu znacznym lub umiarkowanym e) osoby z inną niepełnosprawnością w znacznym stopniu utrudniającą codzienne funkcjonowanie.

2) Dofinansowanie likwidacji barier technicznych obejmuje w szczególności:
a) zakup i montaż:
 • podnośnika wannowego,
 • łóżka rehabilitacyjnego,
 • schodołazu,
b) zakup urządzeń ułatwiających normalne funkcjonowanie osobom niesłyszącym i niedosłyszącym, a w szczególności: 
 • budzików wibracyjnych,
 • sygnalizacji świetlnej dzwonka do drzwi
 • sygnalizacji płaczu dziecka itp.,
 • wzmacniacza do telefonu
 • faxu wraz z montażem,
 • urządzeń do wzmocnienia odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego,
c) zakup urządzeń ułatwiających normalne funkcjonowanie osobom niewidomym i niedowidzącym, a w szczególności:
 • maszyny do pisania w języku brajla,
 • pralki automatycznej z przystosowanym panelem brajlowskim,
 • czytaka,
 • powiększalnika / lupy,
 • laski z echolokacją,
 • zmiany sposobu oświetlenia i doświetlenia pomieszczeń,
 • dyktafonu,
 • roweru typu tandem.
d) budowę instalacji centralnego ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energie elektryczną w przypadku osób samotnie mieszkających, bądź osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w zakresie uniemożliwiającym korzystanie z obecnej formy ogrzewania,
e) przystosowanie wyposażenia kuchni do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej umożliwiające samodzielną obsługę przez osobę niepełnosprawną tym:
 • obniżenie i obudowanie zlewozmywaka,
 • zakup i montaż niskich blatów,
 • zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
 • zakup montaż zawiasów do otwieranie drzwiczek pod katem większym niż 90 stopni
 • zakup i montaż zatrzasków magnetycznych.
f) zastosowanie rozwiązań kolorystycznych i fakturowych w celu poprawienia orientacji w otoczeniu,
g) inne elementy i urządzenia nie wymienione wyżej, wynikające z indywidualnych potrzeb wnioskodawcy, które po weryfikacji uznane zostaną za niezbędne do poprawy codziennego funkcjonowania i usamodzielnienia osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Druki do pobrania