Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Bariery w komunikowaniu się

1) Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje osobom, które:
a) są niewidome lub posiadają dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
b) są niesłyszące lub niedosłyszące w stopniu znacznym lub umiarkowanym
c) posiadają inną niepełnosprawność w znacznym stopniu utrudniającą codzienne komunikowanie się.

2) Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się obejmuje w szczególności:
a) zakup zestawu komputerowego pod warunkiem:
 • nieposiadania komputera, posiadania komputera starszego niż 5 lat lub posiadania komputera nie spełniającego wymogów sprzętowych dla określonego oprogramowania specjalistycznego,
 • braku możliwości ubiegania się lub nie uzyskanie dofinansowania w ramach programów celowych PFRON,
b) dofinansowanie do zakupu komputera wraz z oprogramowaniem systemowym wynosi do 95% całkowitych kosztów i uzależnione jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadania w danym roku,
c) w przypadku specjalistycznego oprogramowania wysokość dofinansowania wynosi do 95% całkowitych kosztów i uzależnione jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadania w danym roku, ,
d) zakup telefonu komórkowego z funkcją konwersji mowy na język pisany,
e) zakup CB radia, krótkofalówki
f) zakup innych urządzeń, które w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej kontakty z otoczeniem oraz będą uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Wniosek o przyznanie przedmiotowego dofinansowania osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.

Druki do pobrania