Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze

Podstawą do uzyskania refundacji określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub w przypadku kontynuacji zaopatrzenia - przez pielęgniarkę lub położoną ubezpieczenia zdrowotnego.


Zatem, aby uzyskać dofinansowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne bezpłatnie lub za częściową odpłatnością należy:
 • udać się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (pierwszego kontaktu), który sam wypisze zapotrzebowanie na niezbędne wyroby medyczne, bądź wyda skierowanie do upoważnionego do wystawienia lekarza specjalisty ( np. ortopeda, neurolog, laryngolog, okulista),
 • kolejnym krokiem jest potwierdzenie uprawnień osoby ubezpieczonej i określenie limitu na dany przedmiot we właściwym dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego Oddziale NFZ lub punkcie potwierdzania zleceń,
 • następnie należy udać się do dowolnego punktu sprzedaży wyrobów medycznych (świadczeniodawcy), który posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, celem realizacji zlecenia.

Osobom uprawnionym do comiesięcznego zaopatrzenia w środki pomocnicze (tj. np. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu) jest wydawana karta zaopatrzenia na 12 miesięcy. Nie jest wtedy wymagane każdorazowe ewidencjonowanie zlecenia przed jego realizacją.

Szczegółowe zasady, wykaz wyrobów medycznych i limity cen ujęte są w cytowanym wyżej rozporządzeniu ministra zdrowia. Wyroby medyczne na zlecenie przysługują bezpłatnie (do wysokości wyznaczonego limitu) lub za częściową odpłatnością.

Druki do pobrania