Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

PROJEKTY REALIZOWANE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

➡️ współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020:

1. Tytuł projektu: „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”
Okres realizacji projektu:  od 01.04.2019 do 31.03.2022 r.

2. Tytuł projektu: „W rodzinie siła”
Okres realizacji projektu:  od 01.03.2019 do 28.02.2022 r.

3. Tytuł projektu: „W rodzinie siła 2”
Okres realizacji projektu:  od 01.03.2022 do 30.04.2023 r.

4. Tytuł projektu: „Niania szansą na powrót do pracy”
Okres realizacji projektu:  od 01.01.2022 do 31.08.2023 r.

5. Tytuł projektu: „Niania szansą na powrót do pracy 2”
Okres realizacji projektu:  od 01.11.2022 do 31.10.2023 r.


➡️ finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020

1. Tytuł projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Okres realizacji projektu:  od 25.05.2020 do 30.11.2020 r.


➡️ współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027: