Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Biuro projektuO projekcie
Projekt o nazwie: "Niania szansą na powrót do pracy 2"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.I „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Nr projektu: RPLD.10.01.00-10-B001/22

Celem projektu jest powrót do aktywności zawodowej po przerwie związanej
z urodzeniem/wychowaniem dziecka przez 22 kobiet z terenu powiatu piotrkowskiego, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi przez nianię. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy PI 8iv „Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”. Cel wpisuje się również w Strategię Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego.
Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy.
Grupę docelową stanowi 22 pracujących kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, zainteresowanych powrotem do pracy zamieszkałych na terenie powiatu piotrkowskiego.
Projekt prowadzony będzie w poszanowaniu równych praw i szans, w tym także w oparciu
o zasady równości płci oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie od 01.11.2022 r. - 31.10.2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 557 700,00 ZŁ
KWOTA DOFINANSOWANIA : 474 045,00 ZŁ


Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
Biuro projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
"Niania szansą na powrót do pracy 2"
ul. J. Dąbrowskiego 12, pokój nr 23 (II piętro)
tel. (44) 732 32 34
e-mail: niania2@pcprpiotrkow.pl
godziny pracy biura: pon.- pt. – 7:30 - 15:30