Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Punkt interwencji kryzysowej


mieści się w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Jarosława Dąbrowskiego 12
97-300 Piotrków Trybunalski

telefon: (44) 732 32 30, (44) 732 31 64


Punkt Interwencji Kryzysowej działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. Z jego usług mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, w szczególności:

 • członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową, rodziny w kryzysie,
 • osoby przeżywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
 • osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,
 • osoby chcące popełnić samobójstwo,
 • ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków i katastrof, napadów, gwałtów i innych przestępstw,
 • bliscy osób doświadczających ww. zdarzeń,
 • inne osoby potrzebujące wsparcia.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30
 

Dyżury specjalistów:

specjalista pracy z rodziną - psycholog: środa 15:30-19:30
radca prawny: wtorek 15:30-19:30
W przypadku, gdy nie jest to natychmiastowa interwencja, wizyty umawiane są telefonicznie na konkretny termin.
 

Zakres usług:

 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego
 • pomoc prawna
 • pomoc socjalna

Jeśli masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić, nie masz nikogo z kim mógłbyś szczerze porozmawiać, skorzystaj z pomocy Punktu Interwencji Kryzysowej.


Aktualne bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie dostępne są w wersji elektronicznej  na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/bazy-teleadresowe