epuap

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W ramach zapewnienia trwałości projektu „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zachęca do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, mieszkańców powiatu piotrkowskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dąbrowskiego 7.


Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu składa:    
    • wniosek o wypożyczenie sprzętu  
    • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego sprzętu    
    • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważneWnioski przyjmowane są w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 33, mailem :wypozyczalnia@pcprpiotrkow.pl.
Kontakt z Biurem Projektu pod nr tel. 44- 732-32-34. LP Rodzaj sprzętu Nr sprzętu Wydany od-do dnia Stan
1 Wózek inwalidzki stalowy 8/808/27/15    
2 Wózek inwalidzki stalowy 8/808/27/16 23.06.2022-22.12.2022 WYDANY
3 Wózek inwalidzki stalowy 8/808/27/17 17.06.2020-16.12.2022 WYDANY
4 Wózek inwalidzki stalowy 8/808/27/18 16.12.2021-15.12.2022 WYDANY
5 Wózek inwalidzki stalowy 8/808/27/19 03.02.2022-02.08.2022 WYDANY
6 Wózek o napędzie elektrycznym 8/808/27/20 12.04.2022-01.08.2022 WYDANY
7 Wózek inwalidzki toaletowy 8/808/27/21    
8 Wózek inwalidzki toaletowy 8/808/27/22    
9 Wózek inwalidzki toaletowy 8/808/27/23    
10 Wózek inwalidzki toaletowy 8/808/27/24    
11 Wózek inwalidzki toaletowy 8/808/27/25    
12 Kula łokciowa 8/808/27/26    
13 Kula łokciowa 8/808/27/27    
14 Kula łokciowa 8/808/27/28    
15 Kula łokciowa 8/808/27/29 08.04.2022-07.10.2022 WYDANY
16 Kula łokciowa 8/808/27/30 08.04.2022-07.10.2022 WYDANY
17 Kula łokciowa 8/808/27/31    
18 Kula łokciowa 8/808/27/32    
19 Kula łokciowa 8/808/27/33    
20 Kula łokciowa 8/808/27/34    
21 Kula łokciowa 8/808/27/35    
22 Kula łokciowa 8/808/27/36    
23 Kula łokciowa 8/808/27/37    
24 Kula łokciowa 8/808/27/38    
25 Kula łokciowa 8/808/27/39    
26 Kula łokciowa 8/808/27/40    
27 Kula łokciowa 8/808/27/41    
28 Kula łokciowa 8/808/27/42    
29 Kula łokciowa 8/808/27/43    
30 Kula łokciowa 8/808/27/44    
31 Kula łokciowa 8/808/27/45    
32 Kula łokciowa 8/808/27/46    
33 Kula łokciowa 8/808/27/47    
34 Kula łokciowa 8/808/27/48    
35 Kula łokciowa 8/808/27/49    
36 Kula łokciowa 8/808/27/50    
37 Kula łokciowa 8/808/27/51    
38 Kula łokciowa 8/808/27/52    
39 Kula łokciowa 8/808/27/53    
40 Kula łokciowa 8/808/27/54 29.04.2022-28.10.2022 WYDANY
41 Kula łokciowa 8/808/27/55 29.04.2022-28.10.2022 WYDANY
42 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/56    
43 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/57    
44 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/58    
45 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/59    
46 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/60    
47 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/61    
48 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/62    
49 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/63    
50 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/64    
51 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/65    
52 Kula pachowa 8/808/27/66    
53 Kula pachowa 8/808/27/67    
54 Kula pachowa 8/808/27/68    
55 Kula pachowa 8/808/27/69    
56 Kula pachowa 8/808/27/70    
57 Kula pachowa 8/808/27/71    
58 Kula pachowa 8/808/27/72    
59 Kula pachowa 8/808/27/73    
60 Kula pachowa 8/808/27/74    
61 Kula pachowa 8/808/27/75    
62 Rotor kończyn górnych i dolnych 8/808/27/76 27.04.2022-26.10.2022 WYDANY
63 Rotor kończyn górnych i dolnych 8/808/27/77 08.09.2021-07.09.2022 WYDANY
64 Rotor kończyn górnych i dolnych 8/808/27/78 23.02.2022-23.08.2022 WYDANY
65 Rotor kończyn górnych i dolnych 8/808/27/79 29.07.2021-28.07.2022 WYDANY
66 Rotor kończyn górnych i dolnych 8/808/27/80 16.12.2021-15.12.2022 WYDANY
67 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/81 14.01.2022-13.07.2022 WYDANY
68 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/82    
69 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/83 08.02.2022-07.08.2022 WYDANY
70 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/84 16.04.2021-15.10.2022 WYDANY
71 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/85 21.04.2022-20.10.2022 WYDANY
72 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/86 29.04.2022-28.10.2022 WYDANY
73 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/87 23.05.2022-22.11.2022 WYDANY
74 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/88 17.06.2022-16.12.2022 WYDANY
75 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/89    
76 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/90 27.04.2022-26.10.2022 WYDANY
77 Rolator chodzik 8/808/27/91    
78 Rolator chodzik 8/808/27/92 16.03.2022-15.09.2022 WYDANY
79 Rolator chodzik 8/808/27/93    
80 Rolator chodzik 8/808/27/94    
81 Rolator chodzik 8/808/27/95    
82 Rolator chodzik 8/808/27/96    
83 Rolator chodzik 8/808/27/97    
84 Rolator chodzik 8/808/27/98    
85 Rolator chodzik 8/808/27/99    
86 Rolator chodzik 8/808/27/100    
87 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/101 16.12.2020-15.12.2022 WYDANY
88 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/102 15.06.2022-14.12.2022 WYDANY
89 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/103 29.11.2021-28.11.2022 WYDANY
90 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/104 29.07.2021-28.07.2022 WYDANY
91 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/105 29.07.2021-28.07.2022 WYDANY
92 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/106 08.02.2022-07.08.2022 WYDANY
93 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/107 10.11.2021-09.11.2022 WYDANY
94 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/108 14.01.2022-13.07.2022 WYDANY
95 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/109 05.11.2021-04.11.2022 WYDANY
96 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/110 17.06.2022-16.12.2022 WYDANY
97 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/111 21.07.2020-20.07.2022 WYDANY
98 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/112 28.03.2022-27.09.2022 WYDANY
99 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/113    
100 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/114 02.06.2021-01.12.2022 WYDANY
101 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/115 05.04.2022-04.10.2022 WYDANY
102 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/116 22.04.2021-21.10.2022 WYDANY
103 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/117 04.03.2022-03.09.2022 WYDANY
104 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/118 25.03.2022-24.09.2022 WYDANY
105 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/119 03.02.2022-02.08.2022 WYDANY
106 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/120 11.06.2021-09.12.2022 WYDANY
107 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/121    
108 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/122 22.04.2021-21.10.2022 WYDANY
109 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/123    
110 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/124    
111 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/125    
112 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/126 05.04.2022-04.10.2022 WYDANY
113 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/127    
114 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/128 10.11.2021-09.11.2022 WYDANY
115 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/129    
116 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/130    
117 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/131    
118 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/132    
119 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/133    
120 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/134    
121 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/135 29.04.2022-28.10.2022 WYDANY
122 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/136    
123 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/137    
124 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/138 27.04.2022-26.10.2022 WYDANY
125 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/139    
126 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/140    
127 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/141 23.02.2022-23.08.2022 WYDANY
128 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/142 05.04.2022-04.10.2022 WYDANY
129 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/143 29.11.2022-28.11.2022 WYDANY
130 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/144 22.04.2021-21.10.2022 WYDANY
131 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/145 28.03.2022-27.09.2022 WYDANY
132 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/146 25.03.2022-24.09.2022 WYDANY
133 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/147 04.03.2022-03.09.2022 WYDANY
134 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/148 05.11.2021-04.11.2022 WYDANY
135 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/149 03.02.2022-02.08.2022 WYDANY
136 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/150 16.12.2021 -15.12.2022 WYDANY
137 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/151 08.02.2022-07.08.2022 WYDANY
138 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/152 21.07.2021-20.07.2022 WYDANY
139 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/153 02.06.2021-01.12.2022 WYDANY
140 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/154 10.11.2021-09.11.2022 WYDANY
141 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/155 15.06.2022-14.12.2022 WYDANY
142 Koncentrator tlenu stacjonarny 8/808/27/156 29.09.2021-28.09.2022 WYDANY
143 Koncentrator tlenu stacjonarny 8/808/27/157 08.04.2022-07.10.2022 WYDANY
144 Koncentrator tlenu stacjonarny 8/808/27/158 02.03.2022-01.09.2022 WYDANY
145 Nasadka na toaletę 8/808/27/159    
146 Nasadka na toaletę 8/808/27/160    
147 Nasadka na toaletę 8/808/27/161    
148 Nasadka na toaletę 8/808/27/162    
149 Nasadka na toaletę 8/808/27/163    
150 Krzesło toaletowe 8/808/27/164 21.04.2022-20.10.2022 WYDANY
151 Krzesło toaletowe 8/808/27/165 23.06.2022-22.12.2022 WYDANY
152 Krzesło toaletowe 8/808/27/166    
153 Krzesło toaletowe 8/808/27/167 08.09.2021-07.09.2022 WYDANY
154 Krzesło toaletowe 8/808/27/168 08.02.2022-07.08.2022 WYDANY
155 Laska typu trójnóg 8/808/27/169    
156 Laska typu trójnóg 8/808/27/170    
157 Laska typu trójnóg 8/808/27/171    
158 Laska typu trójnóg 8/808/27/172    
159 Laska typu trójnóg 8/808/27/173    
160 Pionizator dziecięcy 8/808/27/174    
161 Pionizator dziecięcy 8/808/27/175    
162 Pionizator statyczny dla dorosłych 8/808/27/176    
163 Pionizator statyczny dla dorosłych 8/808/27/177    
164 Pionizator dynamiczny dla dorosłych  rozmiar S 8/808/27/178    
165 Pionizator dynamiczny dla dorosłych rozmiar XL 8/808/27/179    
166 Transporter schodowy - schodołaz 6/640/2 02.02.2022-01.08.2022 WYDANY
167 Elektryczny podnośnik pionizujący 8/808/27/180    
168 Podnośnik transportowy - kąpielowy 8/808/27/181 03.02.2022-15.12.2022 WYDANY
169 Poduszka przeciwodleżynowe 8/808/27/182    
170 Poduszka przeciwodleżynowe 8/808/27/183    
171 Poduszka  przeciwodleżynowe 8/808/27/184 27.04.2022-26.10.2022 WYDANY
172 Poduszka  przeciwodleżynowe 8/808/27/185 10.11.2021-09.11.2022 WYDANY
173 Poduszka  przeciwodleżynowe 8/808/27/186    
174 Poduszkia przeciwodleżynowe 8/808/27/187 19.05.2022-18.11.2022 WYDANY
175 Poduszka przeciwodleżynowe 8/808/27/188    
176 Poduszka  przeciwodleżynowe 8/808/27/189    
177 Poduszka przeciwodleżynowe 8/808/27/190    
178 Poduszka przeciwodleżynowe 8/808/27/191 15.06.2022-14.12.2022 WYDANY
179 Mata masująca 8/808/27/192 15.06.2022-14.12.2022 WYDANY
180 Mata masująca 8/808/27/193    
181 Mata masująca 8/808/27/194    
182 Mata masująca 8/808/27/195    
183 Mata masująca 8/808/27/196    
184 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/197 08.04.2022-07.10.2022 WYDANY
185 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/198 07.12.2021-06.12.2022 WYDANY
186 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/199 10.11.2021-09.11.2022 WYDANY
187 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/200 08.04.2022-07.10.2022 WYDANY
188 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/201 27.04.2022-26.10.2022 WYDANY
189 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/202    
190 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/203 11.04.2022-10.10.2022 WYDANY
191 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/204 16.12.2021 -15.12.2022 WYDANY
192 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/205    
193 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/206 07.04.2022-06.10.2022 WYDANY
194 Balkonik tylny dla dzieci 8/808/27/207 08.04.2022-07.10.2022 WYDANY
195 Balkonik tylny dla dzieci 8/808/27/208    
196 Balkonik tylny dla dzieci 8/808/27/209    
197 Balkonik tylny dla dzieci 8/808/27/210    
198 Balkonik tylny dla dzieci 8/808/27/211    
199 Roler do automasażu 8/808/27/212    
200 Roler do automasażu 8/808/27/213    
201 Roler do automasażu 8/808/27/214    
202 Roler do automasażu 8/808/27/215    
203 Roler do automasażu 8/808/27/216    
204 Roler do automasażu 8/808/27/217    
205 Roler do automasażu 8/808/27/218    
206 Roler do automasażu 8/808/27/219    
207 Roler do automasażu 8/808/27/220    
208 Roler do automasażu 8/808/27/221    
209 Roler do automasażu 8/808/27/222    
210 Roler do automasażu 8/808/27/223    
211 Materac gimnastyczny składany 8/808/27/224 27.04.2022-26.10.2022 WYDANY
212 Materac gimnastyczny składany 8/808/27/225    
213 Materac gimnastyczny składany 8/808/27/226    
214 Materac gimnastyczny składany 8/808/27/227    
215 Materac gimnastyczny składany 8/808/27/228    
216 Piłka rehabilitacyjna 1    
217 Piłka rehabilitacyjna 2    
218 Piłka rehabilitacyjna 3    
219 Piłka rehabilitacyjna 4    
220  Piłka rehabilitacyjna 5    
221 Piłka rehabilitacyjna 6    
222 Klin rehabilitacyjny 1    
223 Klin rehabilitacyjny  2    
224 Klin rehabilitacyjny 3    
225 Klin rehabilitacyjny 4    
226 Klin rehabilitacyjny 5    
227 Klin rehabilitacyjny 6    
228 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego"Krzyżak" 8/808/27/229    
229 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego"Krzyżak" 8/808/27/230    
230 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego"Krzyżak" 8/808/27/231    
231 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego"Krzyżak" 8/808/27/232    
232 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego"Krzyżak" 8/808/27/233    
233 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego"Krzyżak" 8/808/27/234    
234 Łóżko rehabililitacyjne 8/808/27/243 17.06.2022-16.12.2022 WYDANY
235 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/244 11.06.2021-09.12.2022 WYDANY
236 Łóżko  rehabilitacyjne 8/808/27/245 29.07.2021-28.07.2022 WYDANY
237 Łóżko  rehabilitacyjne 8/808/27/246 29.07.2021-28.07.2022 WYDANY
238 Łóżko  rehabilitacyjne 8/808/27/247 14.01.2022-13.07.2022 WYDANY
239 Podnośnik transportowy 8/808/27/248 24.09.2021-23.09.2022 WYDANY
240 Orteza stawu kolanowego pooperacyjna 8/808/27/249    
241 Orteza stawu kolanowego pooperacyjna 8/808/27/250    
242 Orteza stawu kolanowego pooperacyjna 8/808/27/251    
243 Orteza stawu kolanowego pooperacyjna 8/808/27/252    
244 Orteza stawu kolanowego pooperacyjna 8/808/27/253    
245 Orteza na ramię i bark 8/808/27/254    
246 Orteza na ramię i bark 8/808/27/255    
247 Orteza na ramię i bark 8/808/27/256    
248 Orteza na ramię i bark 8/808/27/257    
249 Orteza na ramię i bark 8/808/27/258    
250 Tablica do ćwiczeń manualnych ręki 8/808/27/259 24.02.2021-23.07.2022 WYDANY
251 Tablica do ćwiczeń manualnych ręki 8/808/27/260    
252 Orbitrek magnetyczny 8/808/27/261 10.06.2022-09.12.2022 WYDANY
253 Orbitrek magnetyczny 8/808/27/262 27.04.2022-26.10.2022 WYDANY
254 Orbitrek magnetyczny 8/808/27/263    
255 Orbitrek magnetyczny 8/808/27/264    
256 Orbitrek magnetyczny 8/808/27/265    
257 Koncentrator tlenu Devilibiss 525 KS 8/808/27/268    
258 Koncentrator tlenu Devilibiss 525 KS 8/808/27/269    
259 Koncentrator tlenu Devilibiss 525 KS 8/808/27/270 23.06.2022-22.12.2022 WYDANY
260 Koncentrator tlenu Devilibiss 525 KS 8/808/27/271    
261 Łóżko rehabilitacyjne do 215 kg 8/808/27/272 29.04.2022-28.10.2022 WYDANY
262 Łóżko rehabilitacyjne do 215 kg 8/808/27/273    
263 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/274    
264 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/275 02.03.2022-01.09.2022 WYDANY
265 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/276    
266 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/277 19.05.2022-18.11.2022 WYDANY
267 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/278 02.03.2022-01.09.2022 WYDANY
268 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/279    
269 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/280 19.05.2022-18.11.2022 WYDANY
270 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/281 29.04.2022-28.10.2022 WYDANY
271 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/282    
272 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/283    
273 Stolik przyłóżkowy 8/808/27/284    
274 Stolik przyłóżkowy 8/808/27/285    
275 Stolik przyłóżkowy 8/808/27/286    
276 Stolik przyłóżkowy 8/808/27/287    
277 Stolik przyłóżkowy 8/808/27/288    
278 Krzesło toaletowe 8/808/27/289    
279 Krzesło toaletowe 8/808/27/290    
280 Krzesło toaletowe 8/808/27/291 29.04.2022-28.10.2022 WYDANY
281 Krzesło toaletowe 8/808/27/292    
282 Krzesło toaletowe 8/808/27/293    
283 Wózek inwalidzki stalowy 8/808/27/294    
284 Wózek inwalidzki stalowy 8/808/27/295 31.05.2022-06.12.2022 WYDANY
285 Podnośnik transportowo-kąpielowy 8/808/27/296 04.03.2022-03.09.2022 WYDANY
286 Koncentrator tlenu 8/808/27/297    
287 Koncentrator tlenu 8/808/27/298    
288 Koncentrator tlenu 8/808/27/299    
289 Koncentrator tlenu 8/808/27/300    
290 Koncentrator tlenu 8/808/27/301 24.05.2022-23.11.2022 WYDANY
291 Koncentrator tlenu 8/808/27/302 24.05.2022-23.11.2022 WYDANY
292 Szyna rehabilitacyjna CPM 8/808/27/303 20.04.2022-06.10.2022 WYDANY