Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - O nas
  Z - Kadra
  B - bip
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty EFS
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
w ramach zapewnienia trwałości projektu „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zachęca do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, mieszkańców powiatu piotrkowskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania sprzętu rehabilitacyjnego.

Wykaz sprzętu zakupionego w ramach Projektu „PoCUŚ” znajduję się poniżej w plikach do pobrania
w „WYKAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO”.


Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu składa:    
    • wniosek o wypożyczenie sprzętu  
    • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego sprzętu    
     • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
    •  ewentualnie pełnomocnictwo

Wnioski przyjmowane są w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. J. Dąbrowskiego 12 pokój nr 23 , mailem :wypozyczalnia@pcprpiotrkow.pl. Wypożyczalnia mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy J. Dąbrowskiego 7.

Kontakt z Pracownikiem Wypożyczalni oraz informacje na temat dostępności sprzętu pod nr tel.   44- 732-32-34.