epuap

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Projekt „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr projektu RPLD.09.02.01-10-B059/18

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


Realizator projektu: zachęca do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, mieszkańców powiatu piotrkowskiego, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania sprzętu rehabilitacyjnego, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dąbrowskiego 7.

Projekt „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A009/2018-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu składa:    
  • deklarację udziału w projekcie    
  • oświadczenie uczestnika projektu    
  • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego sprzętu    
  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Deklaracje uczestnictwa w projekcie przyjmowane są od 13.11.2019 r. do wyczerpania liczby dostępnego sprzętu, w sposób ciągły. W przypadku braku danego sprzętu na stanie Wypożyczalni utworzona zostaje lista rezerwowa osób chcących skorzystać z usług Wypożyczalni wg daty ich zgłoszenia. W momencie kiedy Wypożyczalnia będzie dysponować określonym sprzętem pracownik Wypożyczalni niezwłocznie skontaktuje się z pierwszą osobą z listy rezerwowej w celu wypożyczenia sprzętu.

Deklaracje uczestnictwa przyjmowane są w Biurze Projektu mieszczące się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 33, mailem pocus@pcprpiotrkow.pl, w sprawie informacji o rekrutacji prosimy kontaktować się pod nr tel. do biura projektu 44- 732-32-34. O wynikach kandydat zostanie poinformowany telefonicznie i/ lub poprzez e- mail.


LP Rodzaj sprzętu Nr sprzętu Wydany od-do dnia Stan
1 Wózek inwalidzki stalowy 8/808/27/15 27.10.2021-26.04.2022 WYDANY
2 Wózek inwalidzki stalowy 8/808/27/16 29.11.2021-28.05.2022 WYDANY
3 Wózek inwalidzki stalowy 8/808/27/17 11.06.2020-10.06.2022 WYDANY
4 Wózek inwalidzki stalowy 8/808/27/18 16.12.2021-15.06.2022 WYDANY
5 Wózek inwalidzki stalowy 8/808/27/19    
6 Wózek o napędzie elektrycznym 8/808/27/20    
7 Wózek inwalidzki toaletowy 8/808/27/21 24.02.2021-23.02.2022 WYDANY
8 Wózek inwalidzki toaletowy 8/808/27/22    
9 Wózek inwalidzki toaletowy 8/808/27/23    
10 Wózek inwalidzki toaletowy 8/808/27/24    
11 Wózek inwalidzki toaletowy 8/808/27/25    
12 Kula łokciowa 8/808/27/26    
13 Kula łokciowa 8/808/27/27 06.10.2021-05.04.2022 WYDANY
14 Kula łokciowa 8/808/27/28 06.10.2021-05.04.2022 WYDANY
15 Kula łokciowa 8/808/27/29    
16 Kula łokciowa 8/808/27/30    
17 Kula łokciowa 8/808/27/31    
18 Kula łokciowa 8/808/27/32    
19 Kula łokciowa 8/808/27/33    
20 Kula łokciowa 8/808/27/34    
21 Kula łokciowa 8/808/27/35    
22 Kula łokciowa 8/808/27/36    
23 Kula łokciowa 8/808/27/37    
24 Kula łokciowa 8/808/27/38    
25 Kula łokciowa 8/808/27/39    
26 Kula łokciowa 8/808/27/40    
27 Kula łokciowa 8/808/27/41    
28 Kula łokciowa 8/808/27/42    
29 Kula łokciowa 8/808/27/43    
30 Kula łokciowa 8/808/27/44    
31 Kula łokciowa 8/808/27/45    
32 Kula łokciowa 8/808/27/46    
33 Kula łokciowa 8/808/27/47    
34 Kula łokciowa 8/808/27/48    
35 Kula łokciowa 8/808/27/49    
36 Kula łokciowa 8/808/27/50    
37 Kula łokciowa 8/808/27/51    
38 Kula łokciowa 8/808/27/52    
39 Kula łokciowa 8/808/27/53    
40 Kula łokciowa 8/808/27/54 02.08.2021-01.02.2022 WYDANY
41 Kula łokciowa 8/808/27/55 02.08.2021-01.02.2022 WYDANY
42 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/56    
43 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/57    
44 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/58    
45 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/59    
46 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/60    
47 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/61    
48 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/62    
49 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/63    
50 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/64    
51 Kula łokciowa dziecięca 8/808/27/65    
52 Kula pachowa 8/808/27/66    
53 Kula pachowa 8/808/27/67    
54 Kula pachowa 8/808/27/68    
55 Kula pachowa 8/808/27/69    
56 Kula pachowa 8/808/27/70    
57 Kula pachowa 8/808/27/71    
58 Kula pachowa 8/808/27/72    
59 Kula pachowa 8/808/27/73    
60 Kula pachowa 8/808/27/74    
61 Kula pachowa 8/808/27/75    
62 Rotor kończyn górnych i dolnych 8/808/27/76 29.01.2021-28.01.2022 WYDANY
63 Rotor kończyn górnych i dolnych 8/808/27/77 08.09.2021-07.03.2022 WYDANY
64 Rotor kończyn górnych i dolnych 8/808/27/78 20.07.2021-12.05.2022 WYDANY
65 Rotor kończyn górnych i dolnych 8/808/27/79 29.07.2021-28.02.2022 WYDANY
66 Rotor kończyn górnych i dolnych 8/808/27/80 16.12.2021-15.06.2022 WYDANY
67 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/81 14.01.2022-13.07.2022 WYDANY
68 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/82    
69 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/83    
70 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/84 16.04.2021-15.04.2022 WYDANY
71 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/85 08.10.2021-07.04.2022 WYDANY
72 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/86    
73 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/87    
74 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/88 20.07.2021-12.05.2022 WYDANY
75 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/89    
76 Balkonik rehabilitacyjny 8/808/27/90 29.01.2021-28.01.2022 WYDANY
77 Rolator chodzik 8/808/27/91    
78 Rolator chodzik 8/808/27/92    
79 Rolator chodzik 8/808/27/93    
80 Rolator chodzik 8/808/27/94 06.10.2021-05.04.2022 WYDANY
81 Rolator chodzik 8/808/27/95    
82 Rolator chodzik 8/808/27/96    
83 Rolator chodzik 8/808/27/97    
84 Rolator chodzik 8/808/27/98    
85 Rolator chodzik 8/808/27/99    
86 Rolator chodzik 8/808/27/100    
87 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/101 16.12.2020-15.06.2022 WYDANY
88 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/102 11.10.2021-10.04.2022 WYDANY
89 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/103 29.11.2021-28.05.2022 WYDANY
90 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/104 29.07.2021-28.01.2022 WYDANY
91 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/105 29.07.2021-28.01.2022 WYDANY
92 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/106    
93 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/107 10.11.2021-09.05.2022 WYDANY
94 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/108 14.01.2022-13.07.2022 WYDANY
95 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/109 05.11.2021-04.05.2022  
96 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/110    
97 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/111 21.07.2020-20.01.2022 WYDANY
98 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/112 19.01.2022-18.07.2022 WYDANY
99 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/113 13.05.2021-12.05.2022 WYDANY
100 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/114 02.06.2021-01.06.2022 WYDANY
101 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/115 06.10.2021-05.04.2022 WYDANY
102 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/116 22.04.2021-21.04.2022 WYDANY
103 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/117    
104 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/118    
105 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/119 14.12.2020-31.12.2021 WYDANY
106 Materac przeciwodleżynowy 8/808/27/120 11.06.2021-10.06.2022 WYDANY
107 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/121 29.11.2021-28.05.2022 WYDANY
108 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/122 22.04.2021-21.04.2022 WYDANY
109 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/123    
110 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/124    
111 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/125    
112 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/126    
113 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/127    
114 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/128 05.11.2021-04.05.2022 WYDANY
115 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/129    
116 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/130    
117 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/131    
118 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/132    
119 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/133    
120 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/134    
121 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/135    
122 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/136    
123 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/137    
124 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/138 26.02.2021-25.02.2022 WYDANY
125 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/139    
126 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy 8/808/27/140    
127 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/141 13.05.2021-12.05.2022 WYDANY
128 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/142 06.10.2021-05.04.2022 WYDANY
129 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/143 29.11.2022-28.05.2022 WYDANY
130 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/144 22.04.2021-21.04.2022 WYDANY
131 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/145 19.01.2022-18.07.2022 WYDANY
132 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/146    
133 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/147    
134 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/148 05.11.2021-04.05.2022 WYDANY
135 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/149 14.12.2020-31.12.2021 WYDANY
136 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/150 16.12.2021 -15.06.2022 WYDANY
137 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/151    
138 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/152 21.07.2021-20.01.2022 WYDANY
139 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/153 02.06.2021-01.06.2022 WYDANY
140 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/154 29.10.2021-28.04.2022 WYDANY
141 Łóżko rehabilitacyjne 8/808/27/155 11.10.2021-10.04.2022 WYDANY
142 Koncentrator tlenu stacjonarny 8/808/27/156 29.09.2021-28.03.2022 WYDANY
143 Koncentrator tlenu stacjonarny 8/808/27/157    
144 Koncentrator tlenu stacjonarny 8/808/27/158    
145 Nasadka na toaletę 8/808/27/159    
146 Nasadka na toaletę 8/808/27/160    
147 Nasadka na toaletę 8/808/27/161    
148 Nasadka na toaletę 8/808/27/162    
149 Nasadka na toaletę 8/808/27/163    
150 Krzesło toaletowe 8/808/27/164    
151 Krzesło toaletowe 8/808/27/165    
152 Krzesło toaletowe 8/808/27/166 18.10.2021-17.04.2022 WYDANY
153 Krzesło toaletowe 8/808/27/167 08.09.2021-07.03.2022 WYDANY
154 Krzesło toaletowe 8/808/27/168    
155 Laska typu trójnóg 8/808/27/169    
156 Laska typu trójnóg 8/808/27/170 20.07.2021-12.05.2022 WYDANY
157 Laska typu trójnóg 8/808/27/171    
158 Laska typu trójnóg 8/808/27/172    
159 Laska typu trójnóg 8/808/27/173    
160 Pionizator dziecięcy 8/808/27/174    
161 Pionizator dziecięcy 8/808/27/175    
162 Pionizator statyczny dla dorosłych 8/808/27/176    
163 Pionizator statyczny dla dorosłych 8/808/27/177    
164 Pionizator dynamiczny dla dorosłych  rozmiar S 8/808/27/178    
165 Pionizator dynamiczny dla dorosłych rozmiar XL 8/808/27/179    
166 Transporter schodowy - schodołaz 6/640/2    
167 Elektryczny podnośnik pionizujący 8/808/27/180    
168 Podnośnik transportowy - kąpielowy 8/808/27/181    
169 Poduszka przeciwodleżynowe 8/808/27/182 08.10.2021-07.04.2022 WYDANY
170 Poduszka przeciwodleżynowe 8/808/27/183    
171 Poduszka  przeciwodleżynowe 8/808/27/184 26.02.2021-25.02.2022 WYDANY
172 Poduszka  przeciwodleżynowe 8/808/27/185 10.11.2021-09.05.2022 WYDANY
173 Poduszka  przeciwodleżynowe 8/808/27/186 29.11.2021-28.05.2022 WYDANY
174 Poduszkia przeciwodleżynowe 8/808/27/187    
175 Poduszka przeciwodleżynowe 8/808/27/188    
176 Poduszka  przeciwodleżynowe 8/808/27/189    
177 Poduszka przeciwodleżynowe 8/808/27/190    
178 Poduszka przeciwodleżynowe 8/808/27/191    
179 Mata masująca 8/808/27/192    
180 Mata masująca 8/808/27/193    
181 Mata masująca 8/808/27/194 08.09.2021-07.03.2022 WYDANY
182 Mata masująca 8/808/27/195 29.11.2021-28.05.2022 WYDANY
183 Mata masująca 8/808/27/196    
184 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/197 27.01.2021-26.01.2022 WYDANY
185 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/198 07.12.2021-06.06.2022 WYDANY
186 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/199 10.11.2021-09.05.2022 WYDANY
187 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/200 11.02.2021-10.02.2022 WYDANY
188 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/201 29.01.2021-28.01.2022 WYDANY
189 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/202    
190 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/203 27.02.2020 - 26.02.2022 WYDANY
191 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/204 16.12.2021 -15.06.2022 WYDANY
192 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/205    
193 Rower treningowy /rehabilitacyjny 8/808/27/206    
194 Balkonik tylny dla dzieci 8/808/27/207    
195 Balkonik tylny dla dzieci 8/808/27/208    
196 Balkonik tylny dla dzieci 8/808/27/209    
197 Balkonik tylny dla dzieci 8/808/27/210    
198 Balkonik tylny dla dzieci 8/808/27/211    
199 Roler do automasażu 8/808/27/212    
200 Roler do automasażu 8/808/27/213    
201 Roler do automasażu 8/808/27/214    
202 Roler do automasażu 8/808/27/215    
203 Roler do automasażu 8/808/27/216    
204 Roler do automasażu 8/808/27/217    
205 Roler do automasażu 8/808/27/218    
206 Roler do automasażu 8/808/27/219    
207 Roler do automasażu 8/808/27/220    
208 Roler do automasażu 8/808/27/221    
209 Roler do automasażu 8/808/27/222    
210 Roler do automasażu 8/808/27/223    
211 Materac gimnastyczny składany 8/808/27/224 29.01.2021-28.01.2022 WYDANY
212 Materac gimnastyczny składany 8/808/27/225    
213 Materac gimnastyczny składany 8/808/27/226    
214 Materac gimnastyczny składany 8/808/27/227    
215 Materac gimnastyczny składany 8/808/27/228    
216 Piłka rehabilitacyjna 1 29.01.2021-28.01.2022 WYDANY
217 Piłka rehabilitacyjna 2    
218 Piłka rehabilitacyjna 3    
219 Piłka rehabilitacyjna 4    
220 Piłka rehabilitacyjna 5    
221 Piłka rehabilitacyjna 6    
222 Klin rehabilitacyjny 1 29.11.2021-28.05.2022 WYDANY
223 Klin rehabilitacyjny 2 29.11.2021-28.05.2022 WYDANY
224 Klin rehabilitacyjny 3    
225 Klin rehabilitacyjny 4    
226 Klin rehabilitacyjny 5    
227 Klin rehabilitacyjny 6    
228 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak” 8/808/27/229 29.01.2021-28.01.2022 WYDANY
 
229 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak” 8/808/27/230    
230 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak” 8/808/27/231    
231 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak” 8/808/27/232    
232 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak” 8/808/27/233    
233 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak” 8/808/27/234    
234 Łóżko  rehabilitacyjne 8/808/27/243 20.07.2021-19.07.2022 WYDANY
235 Łóżko  rehabilitacyjne 8/808/27/244 11.06.2021-10.06.2022 WYDANY
236 Łóżko  rehabilitacyjne 8/808/27/245 29.07.2021-28.01.2022 WYDANY
237 Łóżko  rehabilitacyjne 8/808/27/246 29.07.2021-28.01.2022 WYDANY
238 Łóżko  rehabilitacyjne 8/808/27/247 14.01.2022-13.07.2022 WYDANY
239 Podnośnik transportowy 8/808/27/248 24.09.2021-23.03.2022 WYDANY
240 Orteza stawu kolanowego pooperacyjna 8/808/27/249    
241 Orteza stawu kolanowego pooperacyjna 8/808/27/250    
242 Orteza stawu kolanowego pooperacyjna 8/808/27/251    
243 Orteza stawu kolanowego pooperacyjna 8/808/27/252    
244 Orteza stawu kolanowego pooperacyjna 8/808/27/253    
245 Orteza na ramię i bark 8/808/27/254    
246 Orteza na ramię i bark 8/808/27/255    
247 Orteza na ramię i bark 8/808/27/256    
248 Orteza na ramię i bark 8/808/27/257    
249 Orteza na ramię i bark 8/808/27/258    
250 Tablica do ćwiczeń manualnych ręki 8/808/27/259 24.02.2021-23.02.2022 WYDANY
251 Tablica do ćwiczeń manualnych ręki 8/808/27/260    
252 Orbitrek magnetyczny 8/808/27/261    
253 Orbitrek magnetyczny 8/808/27/262    
254 Orbitrek magnetyczny 8/808/27/263    
255 Orbitrek magnetyczny 8/808/27/264    
256 Orbitrek magnetyczny 8/808/27/265