Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Kadra

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

DYREKTOR

Paweł Giler
tel. (44) 732-31-63
e-mail: p.giler@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 49

STANOWISKO DO SPRAW ADMINISTRACYJNO – KADROWYCH
Główny Specjalista Małgorzata Lasota
tel. (44) 732-31-64 
e-mail: m.lasota@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 48

RADCA PRAWNY
Anna Pisarek
tel. (44) 732-32-35 
e-mail: a.pisarek@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 45

STANOWISKO DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Główny Specjalista Katarzyna Wawrzyńczak
tel. (44) 732-31-83
e-mail: k.wawrzynczak@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 45

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

KIEROWNIK ZESPOŁU
Wioletta Kaniewska
tel.(44) 732-32-34
e-mail: w.kaniewska@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 23

PODINSPEKTOR
Kamila Magacz
tel. (44) 732-32-34
e-mail: k.magacz@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 23

DZIAŁ FINANSOWO -  KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Szczęsna
tel. (44) 732-31-65
e-mail: e.szczesna@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 32

STARSZY KSIĘGOWY
Agnieszka Pietrzak
tel. (44) 732-32-21
e-mail: a.pietrzak@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 32

STARSZY KSIĘGOWY
Agnieszka Michalak
tel. (44) 732-32-21
e-mail: a.michalak@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 32

DZIAŁ REHABILITACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK DZIAŁU
Mariusz Bąkiewicz
tel. (44) 732-32-33
e-mail: m.bakiewicz@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 33

Starszy Specjalista Gabriela Dominik
tel. (44) 732-31-66
e-mail: g.dominik@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 44

Główny Specjalista Anita Smorawińska-Rudzka
tel. (44) 732-31-66
e-mail: a.rudzka@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 44

Pomoc Administracyjna Beata Gawryszczak
tel. (44) 732- 31-96
e-mail: b.gawryszczak@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 33

DZIAŁ OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

KIEROWNIK DZIAŁU
Małgorzata Melka
e-mail: m.melka@pcprpiotrkow.pl
tel. (44) 732-31-61
pokój nr 43

ZESPÓŁ DO SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Monika Hajniak
tel. (44) 732-32-02
e-mail: m.hajniak@pcprpiotrkow.pl
Dzień stacjonarny dla potrzeb rodzin w każdą środę w godz.7.30 - 15.30
pokój nr 22

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Joanna Filipczak
tel. (44) 732-32-02
e-mail: j.filipczak@pcprpiotrkow.pl
Dzień stacjonarny dla potrzeb rodzin w każdy wtorek w godz. 7.30 - 15.30
pokój 22

Koordynator Rodzinnej Pieczy  Zastępczej
Anna Woźniakowska
tel. (44) 732-32-02
e-mail: a.wozniakowska@pcprpiotrkow.pl
Dzień stacjonarny dla potrzeb rodzin w każdy czwartek w godz. 7.30 - 15.30
pokój nr 22

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Aleksandra Sipa
tel. (44) 732-32-02
e-mail: a.sipa@pcprpiotrkow.pl
Dzień stacjonarny dla potrzeb rodzin w każdy poniedziałek w godz. 7.30 - 15.30
pokój nr 22

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Aleksandra Olszowiec
tel. (44) 732-32-02
e-mail: a.olszowiec@pcprpiotrkow.pl
Dzień stacjonarny dla potrzeb rodzin w każdy poniedziałek w godz. 7.30 - 15.30
pokój nr 22

ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY DZIECKU I RODZINIE ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Starszy Specjalista Dominika Piotrowska (realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków i porozumień)
tel. (44) 732-31-76 
e-mail: d.piotrowska@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 43

Pracownik Socjalny
Katarzyna Hajniak
tel. (44) 732-31-60
e-mail: k.hajniak@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 43

Psycholog Emilia Stępień
tel. (44) 732-32-30
e-mail: e.stepien@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 46

Psycholog Joanna Łuczak
tel. (44) 732-32-30
e-mail: j.luczak@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 46

Psycholog Marcin Bartosik
tel. (44) 732-32-30
e-mail: m.bartosik@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 42

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Pomoc prawna

Radca Prawny Anna Pisarek

Dyżur w każdy wtorek w godzinach od 15:30 do 19:30
zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 po nr telefonu (44) 732-31-64


Pomoc psychologiczna

Psycholog Emilia Stępień
Psycholog Marcin Bartosik

Dyżur w każdą środę w godzinach od 15:30 do 19:30
zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 po nr telefonu (44) 732-32-30, 517 344 583


Pracownik Socjalny
Katarzyna Hajniak
tel. (44) 732-31-60
e-mail: k.hajniak@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 43

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej 11


PRZEWODNICZĄCY 
Zbigniew Wawrzyńczak
tel. (44) 732-31-77
e-mail: z.wawrzynczak@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 4

Sekretarz Anna Pisarek
tel. (44) 732-31-80 

Pracownik Socjalny
Sylwia Grałek
tel. (44) 732-31-80
e-mail: s.gralek@pcprpiotrkow.pl
pokój nr  2

Doradca Zawodowy
Justyna Mogielnicka
tel. (44) 732-31-79
e-mail: j.mogielnicka@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 3

Główny Specjalista
Aneta Bartomiejczyk
tel. (44) 732-31-79
e-mail: a.bartlomiejczyk@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 2

Pomoc Administracyjna
Kalina Miśkiewicz
tel. (44) 732-31-79
e-mail: k.miskiewicz@pcprpiotrkow.pl
pokój nr 3