Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Aktualności

Z dniem 28.02.2022 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „W rodzinie siła” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. Założone w projekcie działania prowadzone były na przestrzeni 3 lat, od 1.03.2019 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.