epuap

Nasi pracownicy nagrodzeni w konkursie Pracownik Pomocy Społecznej i Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego 2021 r.

Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2021 odbyły się 23 listopada  w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.
W uroczystościach wzięli udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej z całego regionu. Samorząd Województwa Łódzkiego reprezentowali: Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego, oraz radna Sejmiku Alicja Antczak.
Obchody zorganizowało - w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Podczas wydarzenia uhonorowani zostali pracownicy, którzy w swojej działalności wyróżniają się swoim zaangażowaniem, wybitną postawą czy wysokimi standardami etycznymi, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.
Nagrodzono zwycięzców oraz osoby wyróżnione w Konkursie, w kategoriach:
-Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2021
-Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2021
-Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa
Łódzkiego Roku 2021
Wśród nagrodzonych są pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim:
I miejsce w kategorii Pracownik Pomocy Społecznej  Województwa Łódzkiego roku 2021 zajęła Joanna Łuczak- psycholog w Powiatowym Zespole ds.Orzekania o Niepełnosprawności
z kolei Wyróżnienie w kategorii Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego roku 2021, otrzymała Sylwia Grałek- pracownik spocjalny w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Uroczystość zakończył spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru im. S. Jaracza w Łodzi pt. „Marzenie Nataszy” w reżyserii Mikołaja Kolady.

Do pobrania

powrót