Klawisze dostępu

  H - Strona główna
  A - Aktualności
  O - Informacje podstawowe
  Z - Kadra
  B - BIP
  C - Pomoc osobom niepełnosprawnym
  K - Kontakt
  P - Projekty UE
  G - Galeria
  W - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  D - Deklaracja dostępności
  Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:
  ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome
  ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox
  Shift + ESC - Opera (otwiera menu)
  CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino
  Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome
 • Skróty
  klawiaturowe
 • Czcionka
 • Kontrast
epuap

Szkolenie „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”

nowelizacja-ustawy-o-przeciwdz-1682320122


W ubiegły poniedziałek 6 czerwca w sali kolumnowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się bezpłatne szkolenie „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Szkolenie skierowane było do pracowników ośrodków pomocy społecznej, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i zespołów interdyscyplinarnych oraz pedagogów szkolnych, funkcjonariuszy Policji i kuratorów sądowych z terenu powiatu piotrkowskiego. Zainteresowanie udziałem było ogromne, w szkoleniu uczestniczyło 70 osób.
Prelegentem spotkania była Pani Renata Durda – certyfikowany superwizor i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktor naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia", autorka wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie. Podczas szkolenia zaprezentowała prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno – pomocowych, konsekwencje nowelizacji ustawy w kontekście do aktualnie obowiązujących gminnych aktów prawnych: Gminnych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz programów korekcyjno–edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej. Uczestnicy szkolenia zadawali wiele pytań związanych z ich codzienną pracą z ofiarami i sprawcami przemocy.
powrót