epuap

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na przeprowadzenie  w ramach umowy zlecenia warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych  dla 76 Beneficjentów  oraz terapii psychologicznej dla 37 Beneficjentów w ramach projektu systemowego pn. "Zielone światło dla integracji społecznej w Powiecie Piotrkowskim" współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do pobrania

powrót